A A A
 • systemy alarmowe
  systemy alarmowe
 • systemy alarmowe
  systemy alarmowe

Systemy alarmowe

ABC systemów alarmowych

 

System alarmowy składa się z:

 • centrali alarmowej
 • manipulatorów lub innych urządzeń pozwalających na autoryzowane załączenie i wyłączenie systemu
 • źródeł zasilania podstawowego i rezerwowego
 • urządzeń wykrywających naruszenie obszarów chronionych
 • sygnalizatorów
 • urządzeń transmisyjnych
 • urządzeń dodatkowych

 

Centrala alarmowa stanowi jednostkę sterującą całego systemu. Do niej podłączone są wszystkie urządzenia i do niej są przesyłane wszystkie istotne dla systemu informacje jak np.

 • naruszenie czujka
 • stan sabotażowy czujka
 • informacja o uszkodzeniu instalacji
 • informacja o słabej baterii w czujce bezprzewodowej
 • brak napięcia zasilania lub wyczerpanie baterii w module rozszerzenia
 • kody wpisywane do manipulatora

 

Centrala analizuje otrzymane informacje i zgodnie z programem podejmuje decyzje sterując innymi urządzeniami jak np.

 • przyjmuje kod wysłany z manipulatora sprawdza że jest zgodny z zapamiętanym , rozbraja strefę i wysyła do manipulatora odpowiedni komunikat
 • stwierdza naruszenie czujki w uzbrojonej strefie i wchodzi w stan alarmu
 • uruchamia sygnalizatory
 • poprzez urządzenia transmisyjne wysyła komunikaty o alarmie do stacji monitorującej lub do użytkownika
 • w systemach bezprzewodowych przełącza czujki w stan aktywny po wejściu w czuwanie

 

Manipulator to najczęściej niewielka klawiatura z klawiszami numerycznymi i kilkoma klawiszami funkcyjnymi oraz lampkami lub wyświetlaczem alfanumerycznym. Służy on najogólniej do komunikacji z systemem alarmowym. Manipulator informuje o stanie systemu - o ewentualnych alarmach i ich przyczynach, także o awariach. Podstawowa funkcja manipulatora to umożliwić użytkownikowi autoryzowane uzbrojenie lub rozbrojenie systemu.

Do tego celu bywają też stosowane inne urządzenia jak karty magnetyczne czy chipowe lub piloty.

 

Źródła zasilania występują w systemach w rożnych postaciach. Dla niewielkich systemów zasilacz mieści się w obudowie centrali a zasilanie rezerwowe stanowi akumulator. W razie zaniku napięcia sieciowego prąd jest pobierany z akumulatora. Po powrocie napięcia sieci akumulator jest doładowywany. Przełączanie trybów pracy następuje automatycznie. Zaawansowane centrale alarmowe sprawdzają na bieżąco stan akumulatora i z wyprzedzeniem informują użytkownika o jego możliwej awarii. Bardziej rozbudowane systemy mają dodatkowe zasilacze.

 

Urządzenia wykrywające czyli czujki to najważniejsze elementy systemu. Zbyt tępa czujka nie wykryje intruza, zbyt wrażliwa będzie powodować fałszywe alarmy. Nie ma nic bardziej denerwującego niż alarm włączający się co nocy bez żadnego powodu. Alarm taki jest kompletnie bezużyteczny, a jego właściciel na pewno nie zdobywa w ten sposób sympatii sąsiadów. Przyczyn fałszywych alarmów może być wiele, najczęściej jednak są to kiepskie lub źle dobrane czujki.

 

Sygnalizatory dzielimy najogólniej na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne, przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, mogą być z własnym zasilaniem, mają najczęściej część akustyczną i optyczną. Profesjonalne sygnalizatory mają zabezpieczenia przed otwarciem, oderwaniem od ściany, zalaniem pianką. Sygnalizatory z własnym zasilaniem sygnalizują po przecięciu kabla zasilającego.

 

Zadaniem urządzeń transmisyjnych jest przekazanie informacji o alarmach stanach awaryjnych urządzeń systemu do bazy monitorowania lub użytkownika. Obecnie najczęściej stosowane urządzenia z tej grupy to:

 • dialery telefoniczne
 • moduły GSM
 • nadajniki radiowe
 • moduły Ethenet