A A A
  • telewizja dozorowa
    telewizja dozorowa
  • telewizja dozorowa
    telewizja dozorowa

TV dozorowa, wideodomofony

Telewizja przemysłowa nie ma, niestety jednolitego nazewnictwa. W praktyce spotykamy wiele określeń, które mniej więcej oznaczają to samo. Mamy więc monitoring, monitoring wizyjny, CCTV, telewizję dozorową i wreszcie po prostu kamery. Nie mamy zamiaru rozstrzygać, które terminy są poprawne, skończymy tę kwestię na powyższej enumeracji.

 

Najprostszy zestaw telewizji przemysłowej składa się z kamery, monitora, zasilacza oraz kabli łączących te urządzenia. W ten sposób już można obserwować jakieś oddalone miejsce np. wejście do budynku, czy niewidoczne dla jednoosobowej obsługi drugie pomieszczenie sklepu. Jeżeli jedna kamera nie wystarcza i należy podłączyć następne to potrzebne jest urządzenie pomiędzy kamerami a monitorem pozwalające na na przełączanie kamery aktualnie widocznej na monitorze. Przełącznik wizyjny nazywany również z angielska switch'em daje taką właśnie możliwość. Przełączniki są zwykle wyposażone w funkcję automatycznego przełączania kamer na zaprogramowany czas. Dzięki temu każda kamera jest widoczna na monitorze przez określony czas. Urządzenia te są jeszcze spotykane w niewielkich instalacjach ale przemawia za nimi tylko cena.

 

Następnym stopniem w hierarchii urządzeń są tak zwane dzielniki ekranu (z ang, quad). Pozwalają one na jednoczesny podgląd kilku kamer - najczęściej czterech. Można także poszczególne kamery przełączać w podglądzie pełnoekranowym. Dzielnik spełnia więc także rolę przełącznika wizyjnego.

Jeżeli mamy w systemie więcej kamer możemy zastosować multiplekser. Jest to bardzo szybki przełącznik elektroniczny pozwalający na wyjściu otrzymać obrazy po kolei ze wszystkich kamer. Taki sygnał był nagrywany na magnetowid. Na monitor natomiast był przesyłany sygnał przetworzony w taki sposób, że można było podglądać jedną wybraną kamerę lub kilka w jakimś podziale ekranu - najczęściej 4, 8 lub 16. Multiplekser był również potrzebny do odtwarzania nagrania z magnetowidu. Urządzenie to było stosowane przez wiele lat łącznie z magnetowidem w celu wyświetlania oraz nagrywania obrazu z wielu kamer.

 

Multiplekser oraz magnetowid zostały wyparte przez cyfrowy rejestrator obrazu. Obecnie to jedno urządzenie spełnia rolę przełącznika, multipleksera, magnetowidu, umożliwia przesyłanie obrazu przez sieć lokalną, internet oraz pozwala sterować innymi urządzeniami.

 

Nasze realizacje